o firmie | referencje | kontakt

Modernizacja ekranów komory paleniskowej

Ze względu na zakończenie ekranów ścian bocznych znacznie powyżej pokłady rusztu istniej w tej przestrzeni ceramiczna powierzchnia nie odbierająca ciepła narażona na działanie wysokiej temperatury i tym samym szybką erozję temperaturową. Celem modernizacji komory paleniskowej jest przekonstruowanie dolnej części ekranów bocznych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum powierzchnię komory paleniskowej bez zabudowanych ekranów rurowych.

Modernizacja ekranów II ciągu kotła

Zgodnie z termodynamiki przejmowanie ciepła od spalin do rur chłodzonych wodą może następować przez promieniowanie (dla temperatury spalin powyżej 800 oC) lub konwekcję (dla temperatur poniżej 650 oC) zabudowuje się powierzchnie opromieniowano-konwekcyjne (np. powierzchnie grodziowe). Ekrany z rur zabudowane na ścianach kotła w istocie powinny przejmować ciepło przez promieniowanie. Ze względu na to, że w II ciągu kotła występują temperatury spalin poniżej 700 oC, więc efektywność cieplna ekranów jest niewielka. Ponadto zabudowane ekrany uniemożliwiają dostęp do czyszczenia pęczków konwekcyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę w trakcie modernizacji kotła zaleca się usunięcie ekranów II ciągu kotła.

Modernizacja pęczków konwekcyjnych II ciągu kotła

Dla zwiększenia ilości ciepła przejmowanego przez powierzchnie konwekcyjne II ciągu kotła powiększa się trzy stopnie pęczków, które zaprojektowano jako nowe wraz ze zmianą promienia gięcia wężownicy.

Ekonomizer

W celu zwiększenia mocy cieplnej kotła lub podniesienie jego sprawności zabudowuje się na wylocie kotła ekonomizer. Zadaniem jego jest utrzymanie stałej i niezależnej od obciążenia kotła temperatury spalin na poziomie ok. 150 oC. Ekomomizer wyposażany jest w układ regulacji mocy cieplnej uniemożliwiający spadek temperatury spalin poniżej punktu rosienia w przypadku pracy kotła z niskim obciążeniem.

33-122 Wierzchosławice
tel./fax. 014 6340025
tel. kom. 601 525058
energoremont@op.pl

NIP: 873-000-61-37

KRS: 0000188956
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000zł