o firmie | referencje | kontakt

Odpylacze przeciwbieżne


Odpylacze przeciwbieżne należą do nowej generacji odpylaczy mechanicznych wykorzystujących efekt siły odśrodkowej. W odpylaczu przeciwbieżnym, w odróżnieniu od klasycznych odpylaczy odśrodkowych, dzięki obecności drugiego wirującego strumienia gazu, wysokie wartości siły odśrodkowej utrzymują się w całym przekroju poprzecznym komory odpylacza. Zwiększenie ilości gazu pomocniczego powoduje wzrost skuteczności odpylania a efekt ten ujawnia się tym silniej im drobniejszy pył jest wprowadzany do odpylacza.

Wysoka skuteczność odpylania zapewnia redukcje emisji pyłu do wartości poniżej 100 mg/m3 w przeliczeniu na 6% O2.

odpylanie 

Zasada działania odpylacza przeciwbieżnego:

  1. wlot gazu zapylonego
  2. element formujący przepływ gazu zapylonego
  3. komora
  4. lot gazwu pomocniczego
  5. element formujący przepływ gazu pomocniczego
  6. wylot gazu oczyszczonego
  7. tarcza zwrotna

Zasada działania polega na tym, że separacja pyłu ze strumienia gazu spowodowana jest dynamicznym działaniem gazu wirującego w komorze odpylacza. Od dołu króćcem doprowadzany jest gaz zapylony, ulegając na wlocie komory zawirowaniu. Pojawia się siła odśrodkowa powodująca odrzucenie ziaren pyłu w kierunku ścian komory, dzięki czemu króćcem wylotowym wypływa z odpylacza gaz oczyszczony. Równocześnie króćcem wlotowym w górnej części odpylacza doprowadzany jest do komory gaz pomocniczy uformowany w strumień opadający torem spiralnym po pobocznicy komory. W dolnej części komory na tarczy przysłaniającej wlot do zbiornika pyłu strumień ten ulega odchyleniu i nakłada się na przepływ gazu zapylonego, wzmacniając jego rotację a za tym zwiększa efekt działania siły odśrodkowej. W pobliżu tarczy zwrotnej, na skutek zmiany kierunku przepływu gazu pomocniczego, działa mechanizm bezwładnościowego odrzucania ziaren pyłu do zbiornika pyłu. Gaz pomocniczy spełnia więc istotną rolę w procesie separacji pyłu - zwiększa efekt działania siły odśrodkowej oraz chroni ściany komory przed erozyjnym działaniem pyłu.


Odpylacz przeciwbieżny jest urządzeniem prostej konstrukcji. Nie stwarza problemów eksploatacyjnych i nie wymaga wysoko wykwalifikowanego nadzoru. Może odpylać pyły grube jak i drobne. Wysoka dyspozycyjna skuteczność działania, sprawia, że odpylacz przeciwbieżny wypełnia lukę pomiędzy cyklonami klasycznymi a filtrami tkaninowymi i elektrofiltrami, a nawet w określonych warunkach może stanowić rozwiązanie konkurencyjny w stosunku do odpylaczy uznawanych tradycyjnie za najskuteczniejsze.33-122 Wierzchosławice
tel./fax. 014 6340025
tel. kom. 601 525058
energoremont@op.pl

NIP: 873-000-61-37

KRS: 0000188956
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000zł