o firmie | referencje | kontakt

Przedsiębiorstwo Remontu Urządzeń Energetycznych
ENERGOREMONT Sp. z o.o.


33-122 Wierzchosławice
Wierzchosławice 42

tel./fax 014 634 00 25
tel. 0601 52 50 58
energoremont@op.pl
energoremont.net.pl

33-122 Wierzchosławice
tel./fax. 014 6340025
tel. kom. 601 525058
energoremont@op.pl

NIP: 873-000-61-37

KRS: 0000188956
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000zł