o firmie | referencje | kontakt

Informacja o Spółce

Przedsiębiorstwo Remontu Urządzeń Energetycznych ENERGOREMONT Sp. z o. o. działa od 1989 roku.

Założycielami spółki są osoby z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie energetyki cieplnej oraz projektowania, wykonawstwa i montażu części ciśnieniowej kotłów parowych i wodnych, konstrukcji stalowych i instalacji ochrony środowiska wywodzący się z takich przedsiębiorstw jak KOTŁOMONTAŻ Siemianowice Śląskie oraz ENERGOMONTAŻ Południe w Katowicach.

Podstawa działalnością przedsiębiorstwa ENERGOREMONT są remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych w pełnym zakresie oraz projektowanie, wykonawstwo i modernizacja instalacji oczyszczania spalin kotłowych. Spółka posiada w tym zakresie duże doświadczenie poparte listami referencyjnymi wystawionymi przez kontrahentów (w załączeniu listy referencyjne wraz z pomiarami emisji pyłów w zakresie instalacji odpylania) W ramach projektowania współpracujemy z Biurem Projektów Zakładów Azotowych SA w Tarnowie BIPROZAT oraz Centrum Termoenergetyki Kraków.

Spółka aktualnie posiada załogę składającą się z 20 pracowników w zawodzie: spawacze z uprawnieniami UDT i TUV, monterzy konstrukcji stalowych. Załoga posiada duże doświadczenie w zakresie prac stanowiących podstawową działalność naszego przedsiębiorstwa zdobytą na wielu budowach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Przedsiębiorstwo ENERGOREMONT posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania robót poddozorowych w zakresie montażu, naprawy i wykonawstwa warsztatowego części ciśnieniowej kotłów parowych i wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych (uprawnienia w załączeniu).

Aktualnie nasze przedsiębiorstwo jest w trakcie procesu certyfikacji PN-EN ISO 9001:2001.

33-122 Wierzchosławice
tel./fax. 014 6340025
tel. kom. 601 525058
energoremont@op.pl

NIP: 873-000-61-37

KRS: 0000188956
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50 000zł